Granty dla szkół

 

   „Nauka poszerza nasze horyzonty” Im więcej planujemy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak znaczące jest właściwe informowanie o finansowaniu projektów wspierających działalność szkół i przedszkoli. Na bieżąco przekazujemy aktualne informacje dotyczące działalności poszczególnych Fundacji wspierających oświatę, umożliwiających pozyskanie dotacji w różnych sektorach wsparcia dla rozwoju i edukacji szkół oraz przedszkoli.

Fundacje, do których wnioski można składać na bieżąco oraz których konkursy będą ogłaszane w pierwszych miesiącach roku kalendarzowego

FUNDACJE: (terminy naborów przez cały rok)
1.    mFundacja, dotacje
http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/fundacja/

2.    Fundacja Banku Zachodniego WBK, dotacje
http://fundacja.bzwbk.pl/tag/programy-grantowe/

3.    Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza, dotacje
http://www.pgnig.pl/dzialania-spoleczne/fundacja-pgnig

POZOSTAŁE FUNDACJE:

1.    Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ http://www.pgnig.pl/dzialania-spoleczne/fundacja-pgnig

2.    Fundacja im. Stefana Batorego                                              http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/rowne_szanse

3.    English Teaching, program inicjuje działanie na rzecz promocji języka angielskiego oraz poprawy poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z miast i wsi. Tyma samym służy wyrównanie ich szans edukacyjnych.
Nabory odbywają się dwa razy w roku do 31 stycznia i 15 lipca
http://englishteaching.org.pl/

4.    Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

       http://www.pnwm.org/  

5. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm  

6. Regionalne Obserwatorium Kultury         http://www.regionalneobserwatoriumkultury.pl/   

 

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

http://www.erasmus.org.pl/