Program integracji społeczności romskiej w Polsce na 2019 r.

 

Ogólne informacje

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na 2019 r.

 1. Gmina Jedlicze w dniu 30.01.2019r. otrzymała od Wojewody Podkarpackiego decyzję o podziale środków na realizację zadania: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na 2019 r.
 2. Dysponentem środków jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 3. Zadania w ramach programu:
  1. Dodatkowe godziny zajęć indywidualnych z uczniem romskim rozwijających umiejętności mówienia i pisania w języku polskim – dofinansowanie w wysokości 3.384,00 zł.
  2. Dofinansowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina, teatru dla uczniów Szkoły Podstawowej w Moderówce w ramach integracji dzieci romskich i polskich – dofinansowanie w wysokości 900,00 zł.
  3. Zakup pomocy dydaktycznych i książek potrzebnych na zajęcia indywidualne z uczniem romskim Szkoły Podstawowej w Moderówce – dofinansowanie w wysokości 600,00 zł.
  4. Organizacja imprezy integracyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Moderówce – dofinansowanie w wysokości 800,00 zł.
 4. Program realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Moderówce.