Program Powszechnej Nauki Pływania Umiem pływać - edycja 2019r.

Ogólne informacje

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” – edycja 2019.

  1. Gmina Jedlicze otrzymała do Ministerstwa Sportu i Turystyki informację, że otrzymała dofinansowanie do realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” w 2019 roku.
  2. Zgodnie z założeniami przyjętymi do zadania, zajęcia nauki pływania rozpoczną się 01 marca 2019 r. i będą trwać do 30 listopada 2019 r., w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie na 2 obiektach: przy ul. Sportowej 8 i przy ul. Wojska Polskiego 45a.
  3. W zajęciach uczestniczyć będą uczniowie klas I-III wszystkich szkół podstawowych w naszej Gminie, to jest: w Jedliczu, Jaszczwi, Potoku, Moderówce, Długiem, Dobieszynie, Piotrówce wraz z Podniebylem oraz Żarnowcu.
  4. Program obejmie łącznie 180 uczniów klas I-III, podzielonych na 12 grup ćwiczebnych, z których każda liczyć będzie maksymalnie 15 osób.
  5. Zaplanowany całkowity koszt zadania wyniesie 36.000,00 zł, a Gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystki połowy kosztów zadania.
  6. Program „Umiem pływać” realizowany będzie w naszej Gminie po raz drugi.