Arkusze organizacji pracy szkół

Wykaz dokumentów:
 1. Arkusz organizacji szkoły (płachta)
 2. Arkusz organizacji przedszkola (A4)
 3. Dostęp uczniów szkoły podstawowej do szkoły w roku szkolnym 2020/2021
 4. Pracownicy administracji i obsługi w roku szkolnym 2020/2021
 5. Opinia Rady pedagogicznej
 6. Informacja nt. negatywnej opinii związków zawodowych
 7. Awans zawodowy
 8. Informacja nt. nauczycieli planujących urlop na poratowanie zdrowia
 9. Informacja nt. zajęć rewalidacyjnych
 10. Informacja nt. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 11. Informacja nt. Indywidualnego Programu Nauki
 12. Informacja nt. zajęć prowadzonych w ramach pomocy psych.-pedag.
 13. Informacja o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
 14. Informacja nt. indywidualnego nauczania i rocznego przygotowania przedszkolnego
 15. Wykaz nauczycieli
 16. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach łączonych w roku szkolnym 2020/2021 - I etap edukacyjny
 17. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach łączonych w roku szkolnym 2020/2021 - II etap edukacyjny
 18. Tygodniowy wykaz godzin do dyspozycji dyrektora.

Pliki do pobrania:

1. WWR, RW, NI, PPP
2. Tygodniowy wykaz godzin do dyspozycji dyrektora w roku szkolnym 2020 całość
3. Projekt arkusza przedszkola
4. Projekt arkusza oddział przedszkolny
5. Opinia związków zawodowych
6. Informacja o nauczycielach planujących urlop na poratowanie zdrowia i świetlica
7. Dostępność uczniów
8. Awans zawodowy nauczycieli