Fundacje grantodawcze

EDUKACJA, KULTURA, DZIECI I MŁODZIEŻ  
  • Fundacja im. Leopolda Kronenberga
http://www.kronenberg.org.pl
  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
http://www.fnp.org.pl
  • Fundacja Orange
http://fundacja.orange.pl
  • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
http://www.pcyf.org.pl
  • Fundacja Coca-Cola i inne
http://lideranimator.pl/
  • Fundacja Tesco Dzieciom
http://www.fundacjatesco.pl/
  • Fundacja PGiNG
http://www.pgnig.pl/dzialania-spoleczne/fundacja-pgnig