RODO

Punkt kontaktowy RODO
Punkt kontaktowy RODO” zlokalizowany jest w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu (ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze)
i funkcjonuje w godzinach pracy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu,
a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo  skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Jedliczu za pomocą adresu e-mail: zeasrobotka@jedlicze.pl lub telefonicznie pod numerem 13 44 847 45.

Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Jedliczu jest Pani Iwona Robótka.
Kontakt z IOD: e-mail: zeasrobotka@jedlicze.pl, tel. 13 44 847 45


Klauzula informacyjna