ZEASiP w Jedliczu

UL. RYNEK 6 38-460 JEDLICZE

  Telefon:   13 44-847-48

    fax:     13 44-847-53

  e-mail:   zeas@jedlicze.pl             

 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli               prowadzony przez Gminę Jedlicze, z siedzibą w Jedliczu, zwany dalej „ZEASiP” działa na podstawie Uchwały Nr XIII/75/95 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu jest jednostką organizacyjną Gminy Jedlicze, nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną w formie jednostki budżetowej w celu wykonywania wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu jest jednostka obsługującą:

 1.    Szkoła Podstawowa w Dobieszynie

2.    Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce

3.    Szkoła Podstawowa w Długiem

4.    Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu

5.    Szkoła Podstawowa w Moderówce

6.    Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

7.   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaszczwi

8.    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żarnowcu

9.    Samorządowe Przedszkole w Jedliczu

10. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu

11. Samorządowy Żłobek w Jedliczu