Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu

 

 

 

 

 

 

Informacja Burmistrza Gminy Jedlicze skierowana do Mieszkańców o terminie otwarcia przedszkoli, żłobka, zwolnienia z opłat za żłobek, otwarcia PSZOK oraz targowiska „Mój Rynek”.

 

 

 

 

W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-Co V-2 (koronowirusa), informujemy, że od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.

Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt
w ZEASiP
w godzinach od 9:00 do 12:00.

Wszystkie inne sprawy należy kierować poprzez pocztę elektroniczną adres: zeas@jedlicze.pl, listownie lub telefonicznie.

Numery telefonów:
Dyrektor, telefon: 13 44 847 48

Dział kadr, projektów i zamówień, telefon:13 44 847 45

Dział finansowo-księgowo-płacowy, telefon:13 44 847 49

Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o zrozumienie szczególnych warunków pracy.

 

          Adres: ul. Rynek 6,

           38-460 Jedlicze

               Telefon:   13 44-847-48

       fax:     13 44-847-53

                              e-mail:   zeas@jedlicze.pl             

 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli prowadzony przez Gminę Jedlicze, z siedzibą w Jedliczu, zwany dalej „ZEASiP” działa na podstawie Uchwały Nr XIII/75/95 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu.

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu jest jednostką organizacyjną Gminy Jedlicze, nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną w formie jednostki budżetowej w celu wykonywania wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu jest jednostka obsługującą:

 1.    Szkoła Podstawowa w Dobieszynie

2.    Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce

3.    Szkoła Podstawowa w Długiem

4.    Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu

5.    Szkoła Podstawowa w Moderówce

6.    Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku

7.   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaszczwi

8.    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żarnowcu

9.    Samorządowe Przedszkole w Jedliczu

10. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu

11. Samorządowy Żłobek w Jedliczu