W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że od 2.11.2020 r. do odwołania Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w ZEASiP w godzinach od 9:00 do 12:00. Wszystkie inne sprawy prosimy kierować poprzez pocztę elektroniczną adres: zeas@jedlicze.pl, listownie lub telefonicznie.
 

Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Przedszkoli prowadzony przez Gminę Jedlicze, z siedzibą w Jedliczu, zwany dalej „ZEASiP” działa na podstawie Uchwały Nr XIII/75/95 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 sierpnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu. ZEASiP w Jedliczu jest jednostką organizacyjną Gminy Jedlicze, nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną w formie jednostki budżetowej w celu wykonywania wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Jedlicze zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Jedliczu jest jednostka obsługującą:

 1. Szkoła Podstawowa w Dobieszynie
 2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce
 3. Szkoła Podstawowa w Długiem
 4. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu
 5. Szkoła Podstawowa w Moderówce
 6. Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego w Potoku
 7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaszczwi
 8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żarnowcu
 9. Samorządowe Przedszkole w Jedliczu
 10. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu
 11. Samorządowy Żłobek w Jedliczu

AKTUALNOŚCI

Stypendia szkolne 2020/2021

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w dniach od 1 do 15 września 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 2019/2020

  Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w dniach od 1 do 15 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020;
 • Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego do 15 października 2019 r.
 • Uczniowie i słuchacze szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego mogą składać wnioski do dnia 15 lutego 2020 r. 

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na 2019 r.

 1. Gmina Jedlicze w dniu 30.01.2019r. otrzymała od Wojewody Podkarpackiego decyzję o podziale środków na realizację zadania: Program integracji społeczności romskiej w Polsce na 2019 r.
 2. Dysponentem środków jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 3. Zadania w ramach programu:
  1. Dodatkowe godziny zajęć indywidualnych z uczniem romskim rozwijających umiejętności mówienia i pisania w języku polskim – dofinansowanie w wysokości 3.384,00 zł.
  2. Dofinansowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina, teatru dla uczniów Szkoły Podstawowej w Moderówce w ramach integracji dzieci romskich i polskich – dofinansowanie w wysokości 900,00 zł.
  3. Zakup pomocy dydaktycznych i książek potrzebnych na zajęcia indywidualne z uczniem romskim Szkoły Podstawowej w Moderówce – dofinansowanie w wysokości 600,00 zł.
  4. Organizacja imprezy integracyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Moderówce – dofinansowanie w wysokości 800,00 zł.
 4. Program realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Moderówce.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Jedlicze w 2019 r. uzyskała dotację celową na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 2.480,00 zł w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Cele programu:
 • Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
 • Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
 • Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Program Powszechnej Nauki Pływania Umiem pływać - edycja 2019r.

 1. Gmina Jedlicze otrzymała do Ministerstwa Sportu i Turystyki informację, że otrzymała dofinansowanie do realizacji Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” w 2019 roku.
 2. Zgodnie z założeniami przyjętymi do zadania, zajęcia nauki pływania rozpoczną się 01 marca 2019 r. i będą trwać do 30 listopada 2019 r., w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie na 2 obiektach: przy ul. Sportowej 8 i przy ul. Wojska Polskiego 45a.
 3. W zajęciach uczestniczyć będą uczniowie klas I-III wszystkich szkół podstawowych w naszej Gminie, to jest: w Jedliczu, Jaszczwi, Potoku, Moderówce, Długiem, Dobieszynie, Piotrówce wraz z Podniebylem oraz Żarnowcu.
 4. Program obejmie łącznie 180 uczniów klas I-III, podzielonych na 12 grup ćwiczebnych, z których każda liczyć będzie maksymalnie 15 osób.
 5. Zaplanowany całkowity koszt zadania wyniesie 36.000,00 zł, a Gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystki połowy kosztów zadania.
 6. Program „Umiem pływać” realizowany będzie w naszej Gminie po raz drugi.