RODO

Punkt kontaktowy RODO

„Punkt kontaktowy RODO” zlokalizowany jest w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu (Jedlicze, ul. Rynek 6, 38- 460 Jedlicze)
i funkcjonuje w godzinach pracy Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli w Jedliczu.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli w Jedliczu, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo  skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Jedliczu za pomocą adresu
e-mail: zeasrobotka@jedlicze.pl lub telefonicznie pod numerem 013 44 847 45.
Inspektorem Ochrony Danych

w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół
i Przedszkoli w Jedliczu jest Pani Iwona Robótka.

Kontakt z IOD: e-mail: zeasrobotka@jedlicze.pl, tel. 013 44 847 45