Fundacje grantodawcze

EDUKACJA, KULTURA, DZIECI I MŁODZIEŻ

 

  • Fundacja im. Leopolda Kronenberga

http://www.kronenberg.org.pl

  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

http://www.fnp.org.pl

  • Fundacja Orange

http://fundacja.orange.pl

  • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

http://www.pcyf.org.pl

  •  Fundacja Coca-Cola  i inne

http://lideranimator.pl/

  •  Fundacja Tesco Dzieciom

http://www.fundacjatesco.pl/

  •  Fundacja PGiNG

http://www.pgnig.pl/dzialania-spoleczne/fundacja-pgnig